Domena .hr

Kaoo što je web hosting mjesto na kojem se nalazi web stranica, tako je domena adresa preko koje ljudi mogu pristupiti određenoj web stranici, tj. hostingu na kojem se nalazi stranica.Domena .hr Ubiti, domena nije ništa drugo nego pseudonim koji zamijenjuje neugodne brojke IP arese, a popularna je upravo zbog toga što se lakše pamti, nego IP adresa. Najpoznatija domena je zasigurno .com ekstenzije, ali postoje i razne vrste domena, poput onih besplatnih koje su većinom sa nekim nastavkom (kao npr. vašblog.blogger.hr) ili raznih drugih nastavaka (u zadnje vrijeme postoje i nastavci .music, .club i slični koji označavaju neki pojam).
Domenu može registrirati svaka osoba, a ta osoba zapravo zakupljuje tu domenu na odgovarajuće vremensko razdoblje (najčešće godinu dana), a njena cijena ovisi o nastavku. Ukoliko je domena već registrirana, možete je otkupiti od osobe koja ju je registrirala za odgovarajuću cijenu (naravno ukoliko ju ta osoba želi prodati). U današnje vrijeme dosta domena je već registrirani, te je gotovo nemoguće pronaći neku domenu s jednom riječi koja nije. Važno je napomenuti da je prva domena registrirana već 1985. godine, što je bilo prije više od 30 godina, a i dalje je aktivna (symbolics.com).
Budući da su domene po cijeni ovisno o ekstenziji različite, tako postoje one ekstenzije koje bolje konkuriraju kod rangiranja tražilica i koje su poznatije i skuplje, a postoje i domene koje imaju nastavak države. Domena .hr hrvatski je nastavak za domene i služi za predstavljanje stranica koje su vezane uz Hrvatsku. Svaka firma u Republici Hrvatskoj može registrirati besplatnu .hr domenu prema svojem imenu, dok biranje naziva domene se plaća. Ukoliko planirate stranicu koja je vezana isključivo za Hrvatsku, tada je odabir .hr domene u odnosu na druge ekstenzije domena (.com, .net…) puno bolja opcija iz razloga što Google daje prednost takvim domenama na svojoj google.hr tražilici, što znači da ćete se bolje rangirati za određeni pojam.

Postupak registracije domena je veoma jednostavan, a prvi korak je naravno provjeriti da li je domena koju želite registrirati slobodna. Kada pronađete slobodnu domenu, tada kod neke od firmi koje nude uslugu prodaje (tj. unajmljivanja) domena izvršite njenu naruđbu i najčešće u vremenu od maksimalno jednog sata ju možete koristiti.

Čitajte više o temi: cloud hosting Hrvatska

Domena .hr